Tìm extension VS code hỗ trợ Cocos creator

Xin chào mọi người, lại là em đây ^^. Mọi người cho em hỏi là có extension của vscode mà hỗ trợ để code cocos creator không ạ. Em xin cảm ơn.

https://docs.cocos.com/creator/manual/en/getting-started/coding-setup.html

Phần Install Cocos Creator API Extension.

7 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?