The Linux Command Line

Cho bạn nào muốn học sử dụng command line trên Linux

http://linuxcommand.org/tlcl.php

Quyển này release under Creative Commons nên mọi người có thể đọc miễn phí, download ở đây

11 Likes

Shell rất mạnh hơn hẳn CMD của windows. em nhớ hồi trước học linux thầy bắt làm bài quản lý bán đĩa cd nhưng kiểu trên c/c++ giờ lâu quá ko động đến :smiley: windows nó hư người đi :sweat_smile:

1 Like

Mình có thể dụng tạm PowerShell

1 Like

Em cũng định thời gian tới dùi mài cái này.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?