Thắc mắc OOP C++ cho hệ thống chiến đấu cho game đơn giản

Mới học một ít OOP C++ e thử ứng dụng làm hệ thống chiến đấu cho 1 cái game đơn giản.
Một Class tên nhanvat( nhân vật) có 2 thuộc tính là HP, TC( tấn công), có 3 phương thức XuLyWin( xử lý điều kiện thắng là khi hp 1 trong 2 về 0), XuLyTurn( xem lượt này đến đối tượng nào tấn công và sẽ trừ hp đối tượng kia đi), 2 hàm đó e để 2 tham số là 2 thuộc tính của class nhanvat tên a, b. Và hàm Nhap( không có tham số).
E để HP và MP trong private. Còn 2 phương thức thì em viết 2 hàm có 2 tham số ( nhanvat a, nhanvat b) trong public.
Trong main thì 2 cũng chỉ tạo 2 đối tượng nhanvat a, nhanvat b. Với việc cài đặt chỉ số cho nó thì em biết gọi hàm nhập là a.Nhap()
Nhưng mà đến lúc muốn gọi 2 hàm kia thì e ko biết gọi vào đối tượng nào, truyền chỉ số ntn ạ.
Mọi ng giúp e mới.
P/s: E mới học dùng thuật ngữ ngây ngô, lung tung thế kia ko biết mn có hiểu ko nữa =))

Hai phương thức này nằm bên class trận đấu có lí hơn bạn :smiley: nhân vật sẽ có phương thức đánh, bơm máu, chết, chạy trốn thôi.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?