Technology for thesis

Các anh chị ai có toppic gì hay về AI hoặc IOT không? gợi ý cho em với. hiện tại em sắp làm luận văn nhưng không biết đề tài gì để làm. Em học bên embedded system ạ! Cám ơn mọi người

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?