Tạo repository trên GitHub cho project Wiki PHP

Nếu làm được như vậy thì mình có thể làm cho nhiều ngôn ngữ khác nữa. Mình cần một cái roadmap cho PHP trước. Đối với các ngôn ngữ khác mình sẽ làm tương tự.

Làm được cái này sẽ hay lắm đây.

2 Likes

mình phải cần làm những gì đây. Chúng ta nên lên kế hoạch thật tốt rồi thực hiện :smiley:

1 Like

Tách riêng 1 cái topic đi anh Đạt. Phần nội dung thì mọi người lead em sẽ theo sau. còn phần app thì nếu được em xin đứng ra lead. Logic thôi . giao diện em xin nhường

2 Likes

Để Đạt tóm tắt lại nhé. Cái mình cần là

  • Road map: chứa thông tin mình cần làm gì, làm tới đâu, cần sửa gì, bổ sung gì
  • Một repository trên GitHub: để lưu trữ nội dung tài liệu đã làm theo cái road map ở trên
  • Khi một người muốn contribute vào repository này thì họ sẽ gửi PullRequest
  • Một cái apps để tự động sync nội dung có được trên GitHub về Forum để mọi người thảo luận trên các nội dung đó. Như mình đang có ở Diễn đàn là các topic hướng đã được tổng hợp lại.
  • Tài liệu được chia sẻ sẽ là tài liệu miễn phí, nó có thể là bài viết, hình ảnh hay videos …

Cái mình đang thiếu là một cái Road Map, Road Map Đạt nghĩ có thể làm trên GitHub, nhưng Đạt chưa làm bao giờ nên không rõ cách làm thế nào cho phù hợp.

Giao diện em lo cho :smiley: sở trường ~.~

2 Likes

Yeah. cũng ko cần gì cao siêu. chỉ là 1 cái list gì gì đó để map danh sách thôi :slight_smile: . Front-end học miết mà vẫn tệ :smiley:

1 Like

Kayz chưa học bài bản nhưng có thể đảm nhận :smiley: rất yêu thích code nhất là web

2 Likes

Okie donkie :wink:

Em nghĩ sẽ là 1 checklist về những cái gì sẽ làm. Ai nhận cái gì thì ghi chú lại để khỏi trùng với người khác. Mỗi người làm tới đâu cứ pull request tới đó để cập nhật thông tin.

Còn về apps thì chắc phải cho nó 1 cái 512MB để chạy :wink: vì pull và push tốn tài nguyên

1 Like

Nói là làm luôn, bây giờ mình sẽ tạo một cái repository trên GitHub trước, sau đó sẽ duplicate các topics hiện có trên DNH lên repository này.

Sau đó Đạt sẽ đi giới thiệu repository này và kêu gọi mọi người đóng góp vào.

1 Like

Bây giờ, ta sẽ tạo một repository trên Github, mang tên là ổn đây anh @ltd, @thangngoc89

2 Likes

cho em 1 project với quyền write vào đó với cái app là dc. cả @kayz nữa
@kayz có biết Laravel cơ bản ?

1 Like

Mình đâu cần phải chạy thường xuyên đâu. Ví dụ sau khi đạt được một milestone nào đấy thì mình sẽ chạy một lần?

1 Like

có, laravel đang học, cũng nắm được cơ bản rồi @thangngoc89, mình sẽ thực hiện trên laravel ?

okie. vậy thì để nó local cũng được :v:

1 Like

Yep. Mình sẽ làm trên Laravel 5 :wink:

2 Likes

Mục tiên bây giờ mình sẽ xây dựng app ấy như thế nào anh @thangngoc89

Version 1 sẽ đơn giản thế này
Mình tạo ra 1 giao diện với 2 cột

cột đầu tiên là link trên github – cột thứ 2 là link post của forum.

Thiết kế giao diện làm sao có thể thêm ko giới hạn

Rồi sau đó khi mình kích hoạt lệnh thì app sẽ đơn giản là lấy nội dung từ github post lên forum ở link tương ứng . Version 1 mà :blush:

1 Like

phân công và nhiệm vụ và cần có qui tắt chung :smiley: à mà chưa đọc cái API của discurse và github :)) anh làm cái core em làm cái giao diện HTML trước. rồi tính tiếp hihi

Okie. Em cứ mockup đi. Em dùng javascript front-end gì ? có framework ko :wink:

Để đơn giản cho app’s logic thì mình có thể tạo dạng như là bấm để save theo từng mục.
API của Disoucrse đây https://github.com/discoursehosting/discourse-api-php nó expose ra tất cả method rồi

2 Likes

CSS thì cứ bootstrap mà phanh. JS em dùng jquery.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?