Tại sao chúng ta không có một nơi để hỏi tất cả mọi thứ?

Mình thích số khác hơn. Ví dụ: area372

Theo em nghĩ để DNH phát triển cũng như thu hút thì trước mắt nên tập trung vào các vấn đề còn mới lạ ở Việt Nam như nghề Business Analyst, Big Data hay UX/UI,… :kissing: bởi vì theo em thấy trên mạng đã quá đủ các tài liệu cũng như thảo luận cho các chủ đề công nghệ quen thuộc rồi. DNH nên là một nơi mang đến cho mọi người những kiến thức về những mảng còn mới ở Việt Nam, giúp các bạn SV như em có thêm cơ hội nghề nghiệp cũng như rút ngắn khoảng cách công nghệ VN và TG. :smiley:
Về tên thì em nghĩ là Area51 hay đó anh :smile:

3 Likes

Tại sao lại là 372 anh? :smile:

@khanhng thanks :slight_smile: Đạt muốn có một cộng đồng vui hơn, “hack” nhiều hơn :smile:


Tỷ lệ vote khá cao rồi. Hiện giờ là 91% đồng ý, 8% có ý kiến khác. Đạt nghĩ ý tưởng này hay. Nhưng để làm được thì ta phải có một nguồn câu hỏi và một lực lượng cao thủ để trả lời. Nhưng trước hết ta phải định nghĩa các vấn đề muốn hỏi trước. Các bạn thấy chủ đề nào hay mà gần gũi với giới CNTT để mình có thể làm trước?

Đạt có một suggest nhé, đó là dota2 =))


Đạt suggest thêm một tên mới là

#randomq = random questions

hoặc

#randomt = random thoughts

2 Likes

Đạt nghĩ đây là những câu hỏi phù hợp cho vào Area51 hoặc randomq

Mọi người thấy cái nào phù hợp nữa thì góp ý nhé. Đạt cần thêm đóng góp để định nghĩa category này thật tốt.

3 Likes

Update một topic khác có thể mang vào

1 Like

Update category mới

#randomq

Mọi người có câu hỏi gì vui, thú vị mà diễn đàn chưa ai hỏi thì đem vào đấy hỏi nhé. Nhớ tag đầy đủ

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?