Tài liệu lập trình C for newbie - Chương 1: Nền tảng để bắt đầu!

basic
c
programming
document

(hautruong2k) #229

Cám ơn chủ thread và đội ngũ dịch giả, tài liệu này đọc hay quá. :yum:


(Ninh Nguyễn Văn) #230

Xin chào mọi người,
Bộ tài liệu này đã có những phần sau chưa ạ?
Ai có phần sau rồi có thể cho mình xin được không ạ?
Xin cảm ơn rất nhiều! :slight_smile:
p/s:
Đọc xong chương 1 và 2 của bộ này thấy học C/C++ vào nhanh hơn, trước kia mình mất gần 1 năm tìm tài liệu tự học các kiểu mà ko vào được chữ nào :smiley: (Chắc tại máu di chuyển hơi chậm :D) Cảm ơn tác giả và đội ngũ biên dịch rất nhiều:)


(Nguyễn Phúc Long) #231

cảm ơn chủ thớt rất nhiều, luôn tiện trả bài test program: lớn hơn hay nhỏ hơn

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<time.h>

int main()
{
  int choilai=1;
  while(choilai!=0)
  {
    int level=0;
    int sotoida=100, sotoithieu=1;
    int sodudoan=0, sobimat=0, solandoan=1;
    int sotoida2=1000, sotoithieu2=1;
    int sodudoan2=0, sobimat2=0, solandoan2=1;
    int sotoida3=10000, sotoithieu3=1;
    int sodudoan3=0, sobimat3=0, solandoan3=1;
    printf("====Level====\n1. De\n2. Trung Binh\n3. Kho");
    printf("\nVui long chon level ban muon: ");
    scanf("%d", &level);

    switch(level)
    {
    case 1:
      srand(time(NULL));
      sobimat=(rand()%(sotoida-sotoithieu+1)+sotoithieu);
      printf("%d", sobimat);
      do
      {
        printf("\nNhap so du doan: ");
        scanf("%d", &sodudoan);
        if(sobimat>sodudoan)
        {
          printf("\nLon hon!");
          solandoan++;
        }
        else if(sobimat<sodudoan)
        {
          printf("\nNho hon!");
          solandoan++;
        }
        else
        {
          printf("\n\aBan da doan chinh xac trong %d lan", solandoan);
        }
      }
      while(sobimat!=sodudoan);

      break;
    case 2:
      srand(time(NULL));
      sobimat2=(rand()%(sotoida2-sotoithieu2+1)+sotoithieu2);
      printf("%d", sobimat2);
      do
      {
        printf("\nNhap so du doan: ");
        scanf("%d", &sodudoan2);
        if(sobimat2>sodudoan2)
        {
          printf("\nLon hon!");
          solandoan2++;
        }
        else if(sobimat2<sodudoan2)
        {
          printf("\nNho hon!");
          solandoan2++;
        }
        else
        {
          printf("\n\aBan da doan chinh xac trong %d lan", solandoan2);
        }
      }
      while(sobimat2!=sodudoan2);

      break;
    case 3:
      srand(time(NULL));
      sobimat3=(rand()%(sotoida3-sotoithieu3+1)+sotoithieu3);
      printf("%d", sobimat3);
      do
      {
        printf("\nNhap so du doan: ");
        scanf("%d", &sodudoan3);
        if(sobimat3>sodudoan3)
        {
          printf("\nLon hon!");
          solandoan3++;
        }
        else if(sobimat3<sodudoan3)
        {
          printf("\nNho hon!");
          solandoan3++;
        }
        else
        {
          printf("\n\aBan da doan chinh xac trong %d lan", solandoan3);
        }
      }
      while(sobimat3!=sodudoan3);


      break;
    default:
      printf("\n\aVui long chon level co san");
      break;
    }
    printf("\nChon 1 de choi tiep va 0 de dung lai: ");
    scanf("%d", &choilai);
  }
}

(Trần Văn Thiện) #233

Cám ơn tác giả và các bạn biên dịch. Mình mới đọc xong 2 chương bộ tài liệu này rồi, không biết liệu bộ tài liệu này còn được dịch và up lên không vậy?


(Minh Chí Hoàng) #234

mong a dịch nốt 2 bộ còn lại, e hóng qua. cảm ơn a đã cho bọn e bộ tài liệu này :smiling_face_with_three_hearts:


(Andrey Chan) #235

Bộ sách này khá hay & thú vị nữa.Anh có thể cho em xin bản full của nó được không ạ.Thank you!


(Duy Phan) #236

a ơi có chương 3 có chưa ạ :grinning::grinning:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?