Tư vấn 2 cuốn sách tiếng anh để nân cao trình độ đọc hiểu văn vản tiếng anh

Như tile. Mình cần tư vấn 2 cuốn sách để mình đọc, hiện giơf mình đọc cuốn code complete nhưng gần như không hiểu được nó, cứ đọc rồi dịch rồi đọc, một lúc mình không biết mình đọc gì :frowning: nhờ các bạn tư vấn 2 cuốn. Trong vòng 2 tuần sẽ đọc xong và chuyển qua cuốn code đọc tiếp, hi vọng có thể cải thiện kỹ năng.

1 Like

Nếu mới đọc thì chưa nên đọc code complete vội, tớ nghĩ là nên đọc mấy cuốn nhẹ nhàng hoặc đọc cái nào bạn có kiến thức nền đã. Ví dụ bạn có kiến thức nền tốt về java, bạn có thể bắt dầu từ các cuốn về java. Hoặc là đọc các cuốn kiểu lý thuyết như là software engineering cũng được, mấy cuốn đó thường cũng dễ hiểu.

Nếu chỉ tiếng Anh học thuật thôi ( không phải sách lập trình ) thì mình khuyên bạn đọc bộ Inside Reading ( 4 quyển ). Đọc xong bạn có thể đọc tiểu thuyết, sách tiếng anh ro ro luôn :grinning:

2 Likes

có thể cho mình hình ảnh về cuốn sách này không.
Để mình dễ tìm.

Bạn cứ search Inside Reading là ra ngay mà :blush:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?