Suy diễn trong mạng bayes

Hi mn , mn ai biết làm câu D2 vs D3 chỉ mình vs ,thanks mn nhiều

Đây là hỏi bài tập hả bạn. :smiley:

Vậy phiền bạn phân tích hai câu hỏi của đề và nói xem bạn mắc chỗ nào được không.


Tiện thể thì bạn để tag C++ với mục đích gì nhỉ. :smiley:

3 Likes

Mình ko biết tính bài D2 vs D3 đó bạn ,đây mà bài tập mà bạn , còn tag c++ vì ko biết tag cái gì , vì cái này ko phải ngôn ngữ nào cả ,sorry b

Còn ý này bạn chưa trả lời này. :kissing:

2 Likes

P(C|A) có 4 giá trị, vì C = { +c, -c }, A = { +a, -a }.
Tương tự cho P(D|+a) có 2 giá trị, và P(B|+d) cũng có 2 giá trị.
Hint nhiêu đó thôi.

3 Likes

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

thắc mắc ko biết cách tính đó bạn , nếu bạn biết làm thì viết lời giải đi rồi mình nhìn vào mình ngẫm nghĩ , cảm ơn bạn nhiều

Xin lỗi anh(chị) nhưng có vẻ như trên 4rom này gần như ai cũng thế và cũng không có học hành nghiêm túc phàn nàn về vấn đề này cả. Em thấy anh(chị) joined lâu lắm rồi mà hình như không nhận ra được mọi người chỉ cho gợi ý, không viết lời giải như sự nhờ trợ giúp của anh(chị) :

Trên này đâu chỉ có mỗi nam, có cả các mem nữ mà anh(chị) cứ gọi bố vậy hình như không nên.

Ý của sếp ấy hỏi là anh hiểu đề như thế nào và có thể nói ra hướng suy nghĩ của anh(chị) được không?

2 Likes

vi dụ câu D3 mình hiều là nó bắt tính xác suất của B khi biết +d , mình hiểu thế thôi nhưng ko biết làm , mà lại gặp bố kia thích vặn vẹo nữa ,tôi cũng nản

Câu D2.

D +a P(D|+a)
+d +a
-d +a

P(+d|+a) và P(-d|+a) bạn tính được phải không. :smiley:


Câu D3. Tương tự

B +d P(B|+d)
+b +d
-b +d

Tính P(+b|+d) và P(-b|+d) bạn làm được không?

Hint

Muốn tính P(D|+a) thì phải tính được P(C|+a)

Tương tự muốn tính P(B|+d) thì phải tính được P(A|+d).
Mà để tính P(A|+d) thì phải tính P(C|+d). :smiley:

3 Likes

A post was merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?