Sử dụng NFC PN532 để đọc/viết thẻ Mifare Classic (thẻ mới) sử dùng chip ARM STM32F429Zi truyền thông qua HSU

Chào mọi người: Tôi đang làm đề tài nêu trên nhưng đang gặp trục trặc vì chưa nắm rõ thực hiện vấn đề như thế nào , dưới đây là những việc đã thực hiện được :

  • Trình độ lập trình còn nhiều thiếu sót + có đọc datasheet của PN532 nhưng vẫn chưa nắm được vấn đề chính để có thể viết code cho đề tài trên .
  • Đã tra cứu qua một số code tham khảo trên mạng nhưng không hiểu cũng như chưa nắm rõ được quy trình thực hiện để có thể đọc/ viết được 1 thẻ Mifare.

Mong các pro hướng dẫn thêm cho. Xin cảm ơn mọi người

ghi chú à ông :thinking:

À ghi cho mọi người biết đã làm được gì ấy mà.cho dễ hướng dẫn hơn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?