Sử dụng hàm nhập dữ liệu cho kiểu cấu trúc

Dạ, em viết chương trình như vậy, nhưng mà khi chạy thì nó lại in ra số 0 (em cần in ra số phức đã nhập). Em không biết mình sai ở đâu, mong mọi người chỉ giúp em chỗ sai với ạ. Em cảm ơn mn

Ảnh chụp màn hình 2023-04-12 192530

Mình hỏi, bạn suy nghĩ thật kĩ trước khi trả lời nhé:

Hàm readComplex() trả về kiểu giá trị gì?

Theo mình thì là kiểu cấu trúc ạ

Nhưng mà theo cái mình viết thì hàm chưa trả về giá trị ạ

bạn hiểu như thế nào là “trả về”?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?