So sánh list bằng numpy

Chào mọi người mình đang gặp 1 case khá là khoai đối vs mình, vì mình ko phải dân code nên tư duy lâp trình của mình kém. Nhờ mọi người giúp đỡ.

Mình có 2 list A và B, ban đầu các phần tử trong list này là giống nhau. Sau 1 thời gian thì các phân từ trong 2 list này bị thay đổi, yêu cầu bây giờ là so sánh 2 list này để giải quyết 3 trường hợp.

TH1: phần từ trong 2 list này giống nhau, print ‘anything ok’

TH2: 1 phần tử nào đó trong list A, ko tồn tại trong list B thì in ra phần tử đó kèm “open”.

TH3. 1 phần tử nào đó trong list B, ko tồn tại trong list A thì in ra phần tử đó kèm ‘close’

Mình đã so sánh ra in ra được trường hợp 2 và 3 rồi, nhưng mình ko biết viết điều kiện thế nào để gọi đến kết quả của 2 trường hợp này. Mong mọi người giúp đỡ. Mình cảm ơn.

https://paste.ofcode.org/mGrQ6J7EruM9ST4npTZvwG

Không hẳn :smiley: nếu bạn nghĩ đến diff ngay từ đầu. Vấn đề chính là không rõ bạn muốn làm gì với list hiệu thôi.

3 Likes

Ờm, chưa hiểu lắm về câu hỏi của bạn.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?