Sinh viên năm nhất bắt đầu từ đâu?


(Trần Minh Quân) #1

Em đang là sv năm học ngành ktpm. Trường em năm đầu chỉ dạy các môn đại cương thôi. Nên e muốn tìm khóa học để học trước các môn như nhập môn lập trình, kỹ thuật lập trình, hướng đối tượng… không biết khóa học nào phù hợp với em mong các anh chị chỉ giáo ạ. Khóa c++ 2016 có phù hợp không ạ ?


(YuKaRi) #2

Youtube Thẳng tiến. Kiếm daynhauhoc full series


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?