Sách JAVA giải thích kĩ về OOP cho người mới?

Các anh cho em xin quyển sách nào giải thích kĩ và dễ hiểu về OOP Java với ạ. Em cám ơn

Lên youtube mà tìm video dạy bạn. dễ hiểu hơn. tiếng anh cũng có mà tiếng việt cũng nhiều =))

Lý thuyết không bằng thực hành, bạn cứ thực hành nhiều sẽ hiểu, chứ đừng ngồi mà cố nghĩ

Bạn tập dùng search trên DNH nhé! Ở phía trái pfp của bạn

image

Mình dùng theme tối còn biết nói gì bạn dùng theme trắng :wink:?

2 Likes

Lý thuyết OOP mới học sẽ thấy trừu tượng. để hiểu quả, đầu tiên, em nên đọc cho biết trước. sau đó nên làm nhiều bài tập và project thực tế, từ đó thưc tế đó em đọc lại lý thuyết để nắm được kiến thức và tìm cách vận dụng chúng tốt hơn.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?