Sách cơ sở dữ liệu

Ai biết có sách database hay giới thiệu cho mk với ạ. Mk mới bắt đầu học về database ạ

https://www.w3schools.com/sql/

2 Likes

Bạn học trường nào ? Mình có bộ tổng hợp tài liệu các trường ở khu vực HCM và Hà Nội

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?