Python hay PHP cho phát triển web


(Linh ) #1

Cho em hỏi là muốn phát triển web để kinh doanh online thì nên học Python hay PHP???


(Lê Bảo Châu) #2

Viết lẹ và đơn giản thì PHP. Dữ liệu phức tạp thì khuyên chơi Python


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?