Phỏng vấn fresher: Về vấn đề vòng interview ở FPT Software

interview

(Nguyễn Trịnh Đạt) #1

Mọi người cho em hỏi là qua vòng entry rồi em được email đi phỏng vấn vòng interview ngay chiều luôn và mai là em đi rồi. Không biết là vòng này họ có hỏi gì mình hóc búa quá k nhỉ??


(Nguyễn Ngọc Đoàn) #2

Không, họ sẽ hỏi về những project bạn làm, bạn làm gì thì trả lơi (có thể vẽ lưu đồ thuật toán project đó). Cứ đi đi, chỉ thấy m.n hay khuyên đọc rõ hợp đồng thôi. Good luck.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?