Phân tích hộ bài toán đa hình - C++?

Mọi người giúp mình cách giải quyết bài tập đa hình này với. Trong bài tập này thì mình chưa xác định được class cha và class con, và phân tích sẽ có bao nhiêu class , class nào kế thừa từ class nào, và class nào đa hình sang class khác. Mong mọi người giúp đỡ . Cảm ơn !

Sao ko up ảnh bài tập được vậy mọi người

Vì em mới vừa tạo account, bây giờ em đang level 0, không thể up ảnh ngay được. Em phải lên level 1 mới up được.

Để lên level 1 em phải

  • Vào ít nhất 5 topics
  • Đọc ít nhất 30 posts
  • Dành ra ít nhất 10 phút đọc posts.

Em bắt đầu với bài này đi

P/S: Câu hỏi em cũng chưa rõ ràng, tiêu đề em chưa cụ thể nữa. Em giải thích thêm về bài tập của em, anh sẽ sửa lại giúp tiêu đề và nội dung.

Em cho anh biết nội dung bài tập đấy bằng cách viết ra xem.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?