Phần mềm đầu tiên các bạn cài trên máy tính PC sau khi cài lại hệ điều hành là gì?

Chrome ạ, cài xong để có cái lên mạng active win :v:

1 Like

Google Chrome
FireFox

Giải nén Unikey
Cài JDK, Netbeans, IntelliJ, Visual Studio 2017, SQL Server, PostgreSQL, Datagrip từ mấy file setup có sẵn
Dùng Microsoft Edge cài Chrome, dùng Chrome cài một tá thứ khác như bộ Office, VS Code, NodeJS, Python, 7zip, Filezilla, Android SDK, git, putty, ShareX, Camtasia, VMWare, osu!

3 Likes

mình dùng ubuntu là chính nên không tâm vụ này lắm.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?