Phân biệt Framework và library

Em có đọc 2 khái niệm này nhưng rất mơ hồ
Mong có cao nhân nào hiểu thông não cho em phát với

6 Likes

nói chung thứ tự của nó sẽ là như sau : library > Framework > Platform.
càng lên cao thì mức độ trừu tượng hóa của nó càng cao. Đến mức Platform thì có khi bạn làm phần mềm chỉ cần kéo thả (ví dụ OutSystem là một platform). Còn library là mức độ thấp nhất, nó chỉ hỗ trợ bạn làm một tác vụ nào đó thôi ví dụ java có thư viện jdbc hỗ trợ việc kết nối cơ sở dữ liệu. Nếu bạn mới học lập trình thì chỉ nên dùng đến Library thôi, chưa nên nhảy vào học Framework và Platform ngay.
Bản thân bạn khi mới học nhập môn lập trình thì thường học C, hoặc Pascal thì bản thân nó một lybrary rồi.

2 Likes

Mình nghĩ phải là framework > library chứ nhỉ

Framework là cái khung nên phải trừu tượng hơn library rồi, bản thân framework cũng được tạo ra từ nhiều library.
P/s: Cái trích dẫn của @anon5203072 cũng có nói rõ rồi đấy

3 Likes

Đấy đấy, bác GÀ nói có vẻ hợp lý này

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?