Phân biệt 4 GenerationType

bác nào phân biệt giúp em

@GeneratedValue(strategy=GenerationType.AUTO)
@GeneratedValue(strategy=GenerationType.IDENTITY)
@GeneratedValue(strategy=GenerationType.SEQUENCE)
@GeneratedValue(strategy=GenerationType.TABLE)

phân biệt càng cụ thể các tốt
em cám ơn

Làm thế nào để đặt một câu hỏi thông minh?

là sao bác ơi câu hỏi của em không đúng ạ

Bạn hỏi thế thì ai mà biết bạn muốn cái gì??

Cố gắn đọc tiếng anh síu nha! Mốt nên tìm kiếm trước rồi hỏi :slight_smile:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?