Làm thế nào để đặt một câu hỏi thông minh?

Xin lỗi vì đã đào mộ, nhưng diễn đàn ubuntu-vn đã không còn hoạt động nữa nên đường link cũng đã chết theo, bài viết đó được copy khá nhiều nơi, trong đó có chỗ này là đầy đủ nhất và dễ navigate nhất: https://sites.google.com/site/hlinhlandocs/Home/đặt-một-câu-hỏi-thông-minh-như-thế-nào

11 Likes
2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?