Oop Bài tập lớn

Chào các anh chị. Em hiện đang phải làm bài tập lớn môn Oop . Một cách tổng quát thì em cần phải học những kiến thức gì để làm ạ?? Kiểu như cái cơ sở cơ bản mà khi làm mọi project đều cần phải có ý ạ?? Em cảm ơn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?