Nữ có nên học Kỹ thuật phần mềm và hệ thống thông tin không?

Xin chào mọi người, em là con gái thì có nên học kỹ thuật phần mềm và hệ thống thông tin không ạ ? Em cảm ơn nhiều

5 posts were merged into an existing topic: Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?