Nhận diện giọng nói bằng python để xử lý trong app android

Chào mọi người.
Mình muốn xây dựng một app trợ lý ảo. Mình muốn nhận diện âm thanh đầu vào bằng python sau đó so sánh với data set trong cơ sở dữ liệu rồi đưa kết quả nhận diện được sang phần app bằng java để con bot thực hiện các chức năng. Mình code bằng android studio thì nên code chung vào 1 app hay 2 app riêng rồi kết nối chúng lại với nhau. Mọi người có thể đưa cho mình vài gợi ý để tìm kiếm được không ạ.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?