Nên mua sách tư duy thuật toán hay là sách về lập trình c++ hơn?

Các bác cho em hỏi là bây giờ nên mua sách tư duy thuật toán hay là sách về lập trình c++ hơn ạ

Algorithms lên mạng mà xem có đầy đủ và chi tiết ko cần mua sách chi đâu bạn.
Recommend bạn nên đọc cái này: https://www.geeksforgeeks.org/top-algorithms-and-data-structures-for-competitive-programming/

6 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?