Nên học trung tâm hay tự học lập trình web?

Chào mọi người, em đã học các môn như cơ sở C, C++, Ctdl&Gt trên trường, ngoài kiến thức trên trường thì em đều tự học, và điểm cũng ở mức ổn. Kỳ này em muốn học lập trình web, nhưng khi tìm hiểu thì em thấy rộng và nhiều mảng quá, nên em muốn hỏi mọi người có kinh nghiệm đi trước là có nên ra trung tâm học hay tự học, và lộ trình học ntn ạ? Mọi người có thể review vài trung tâm hay tài liệu chất lượng để em tìm hiểu với. Cảm ơn mọi người

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?