Navicat quản lý cơ sở dữ liệu

programming
navicat

(luubiit) #1

Hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn về phần mềm quản lý csdl Navicat. Với Navicat các bạn có thể dễ dàng thao tác với database, với người mới sử dụng cũng rất dễ dàng bởi giao diện thân thiện.
Navicat là phần mềm quản lý cở sở dữ liệu có thể kết nối với nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQLite, SQL Server, ngoài ra Navicat không chỉ kết nối cục bộ mà còn có thể kết nối từ xa.
Video hướng dẫn các thao tác cơ bản khi sử dụng phần mềm quản lý csdl.


(Dark.Hades) #2

Tính share hàng crack hay sao @@

Xài hẳn thằng DBeaver này, hỗ trợ gần hết các loại DB, free, cross-platform,…
https://dbeaver.jkiss.org/
Nhược điểm là chậm và nặng do viết trên Java.

Ngoài ra thì có HeidiSQL for MySQL/Postgress:
http://www.heidisql.com/


(luubiit) #3

Thấy dễ sử dụng thì share cho anh em thôi, bạn có thể dùng thử xem sao cũng dc 30 ngày mà. Sài thử có mất chi đâu. Cảm ơn bạn đã chia sẻ thêm.


(Nguyen Ca) #4

Thằng navicat đúng là hơn hẳn 2 thằng kia, xài ngon, chỉ tốn tiền thôi -.-


Hướng dẫn cài SQL Server trên Ubuntu
(Tiến Lê) #5

Navicat dữ liệu lớn không import vào nỗi, phải dùng command line hoặc SQLyog.


(luubiit) #6

dữ liệu lớn thì cmd là nhất rồi bạn


(Văn đạt Ngô) #7

Thanks đã share. Dùng thử xem sao.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?