Muốn học trình nhúng trên linux mà chưa biết gì về linux thì nên bắt đầu từ đâu?

chào mọi người.Cho em hỏi e muốn học trình nhúng trên linux em chưa biết gì về linux em nên bắt đầu từ đâu ạ

1 Like

Đạt đã trả lời câu hỏi tương tự ở đây.

6 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?