Mua sách FPT ở đâu?


(Lợi Đỗ) #1

Mình đang tìm mua mấy cuốn sách của fpt , mà tìm mãi không mua online được , Bạn nào biết chỗ mua chỉ dùm mình với


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?