Mọi người cài song song mấy hệ điều hành trên máy PC

Câu hỏi của em là: Giống như trên tiêu đề ^^!

4 Likes

Dual-boot: Windows 10 Home vs Ubuntu 14.04 LTS
Windows thì để quản lý file, download, upload,…
Ubuntu: chủ yếu để code
<gởi từ Ubuntu 14.04 LTS>

2 Likes

tùy vào nhu cầu mỗi người, nhưng đa số cài song song thường cài 2 HĐH là nhiều.

1 Like

Tớ không dùng dualboot, dùng OS X và Windows 10, riêng linux chỉ dùng khi cần thiết và chạy trực tiếp trên VM :smiley:

4 Likes

Máy nhà xài mac os, máy cty xài ubuntu+ win 8

1 Like

Một máy MAC. Một máy DELL cài Ubuntu

1 Like

Ngày trước bản quyền win 7 thì dùng win 7, giờ lên win 10 ko có bản quyền chuyển dùng ubuntu :smiley:

3 Likes
  • Laptop: Xubuntu
  • PC cty Window 7
2 Likes

Windows: chơi game
Linux Mint 17: những việc không liên quan đến game

3 Likes

Window 8.1 vs Ubuntu 16.04.3 :smiley:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?