Mình tạo bài về Sharepoint mà không tìm thấy tag sharepoint

Hi các bạn

Mình tạo bài mới chọn tag là Share point hay SignalR mà ko thêm được. Thêm tag Admin mới làm được à. Vậy thì thảo luận công nghệ mới thì làm sao đưa vào đúng tag được.

bạn có thể yêu cầu bạn @ltd tạo thêm tag cho bạn.

1 Like

Đã tạo tag share point, hiện giờ trust level 2 tạo được tag

http://daynhauhoc.com/tags/sharepoint

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?