Macro là gì? Ưu điểm của Macro

Trong câu lệnh này:

#define PI 3.14

Thì cho em hỏi cái nào là Macro ạ. Và Macro là gì ạ?. Em có tìm trên mạng rồi nhưng e vẫn chưa hiểu gì hết? Mong được mọi người giải đáp.

Đọc 3 lần sẽ hiểu:

4 Likes

Bạn làm biếng viết nhiều lần một đoạn lệnh hoặc chuỗi giống nhau? Hãy tìm đến Macro. Nhưng hãy dùng nó một cách thông minh.

#define MACRO "Bạn làm biếng viết nhiều lần một đoạn lệnh hoặc chuỗi giống nhau? Hãy tìm đến Macro. Nhưng hãy dùng nó một cách thông minh."

MACRO
MACRO
MACRO

Nếu bạn đọc xong đoạn trên thì bạn đã đọc được 4 lần rồi đấy.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?