Lỗi "The system cannot find the file specifed" mình đã thử fix rất nhiều cách nhưng vẫn không được

Mình mới học lập trình nên chưa rõ lắm về các setup mong các quí nhân hỗ trợ.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?