Lỗi "SyntaxError: invalid syntax" khi sử dụng f-string

cho em biết tại sao ạ?

[dp@desktop ~]$ python3 '/home/dp/Templates/test.py' 
 File "/home/dp/Templates/test.py", line 9
  print(f"Let's talk about {my_name}.")
                    ^
SyntaxError: invalid syntax

mình thì chả thấy sai chỗ nào? Thật :V thử xóa câu đó xem mấy câu kia được không

vẫn bị ạ, em đang dùng python 3.5.3

bạn thử copy cái source bạn lên đây mình xem đi

Xóa mấy chữ f đi: print(f.
https://pyformat.info/

ủa có chũ f thì nó mới biết để mà format chứ a???

để em thử cài python 3.6 đã ạ
https://learnpythonthehardway.org/python3/ex5.html

Thế chắc python 2 hoặc cái gì rồi chứ m chỉ biết 2 kiểu này thôi

'%s %s' % ('one', 'two')
'{} {}'.format('one', 'two')


bạn ấy đang dùng python 3. Cái bài mà bạn ấy dùng là bài trong cuốn learnpythonthehardway theo python 2 :smile:

dùng python 2 cũng không chạy được

Một là b cứ dùng như 2 cách của m là đc ko thì dùng

print("Let's talk about" + my_name + ".")

cho đỡ nhọc, ngôn ngữ nào cung dùng như này

1 Like

có phải bạn copy code khoonng? Chứ mình thấy hình như có kị tự lạ hay sao ấy :v chứ câu đó đúng rõ ràng mà

@Dao_An
cái đấy thì được ạ
@graktung
em gõ y nguyên chạy không được nên copy, mà vẫn xịt :joy:

bạn thử copy cái code để mình chạy thử xem :V chứ mình thấy code đó không hề sai

chạy trên trang này lại đc
http://www.replit.com/Hi1m/0
còn ideone cung lôi
https://ideone.com/1PbXGw
máy thật của m cũng lỗi cùng version 3.5.2 cả :slight_smile:

my_name = 'Zed A. Shaw'
my_age = 35 # not a lie
my_height = 74 # inches
my_weight = 180 # lbs
my_eyes = 'Blue'
my_teeth = 'White'
my_hair = 'Brown'

print(f"Let's talk about {my_name}.")
print(f"He's {my_height} inches tall.")
print(f"He's {my_weight} pounds heavy.")
print("Actually that's not too heavy.")
print(f"He's got {my_eyes} eyes and {my_hair} hair.")
print(f"His teeth are usually {my_teeth} depending on the coffee.")

# this line is tricky, try to get it exactly right
total = my_age + my_height + my_weight
print(f"If I add {my_age}, {my_height}, and {my_weight} I get {total}.")

nó không sai mà a hehe

py3.6cũng không chạy được ạ!

Lỗi gì đâu. Mình nói mà syntax hoàn toàn chuẩn xác. Bạn check xem có kí tự lạ không :smile:

1 Like

cái này là f-strings của python 3 rồi , 3.6 mới chạy đc nha :smiley:
https://docs.python.org/3/whatsnew/3.6.html

2 Likes

python3.6 chạy rồi ạ hihi
Cảm ơn 2 anh nhiều :yum: !!

[DEAD LINK]

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?