Lỗi "SyntaxError: invalid syntax" khi sử dụng f-string

bạn có thể dùng format cũng được. Nói chung về xuất chuỗi là Python nhiều cái hỗ trợ lắm

2 Likes

e cũng bị lỗi như bạn với dòng code

b = "Khanh"
c = f"hello {b}. Are you 21 years old?"
print"c"

nhưng e cài sublime 3 và Pythone của e là 3.7.4

Bình thường mà bạn, Tuy bạn cài python3.7 nhưng có chắc py trong sublime cũng là py 3.7. :slight_smile:

image

2 Likes

để xem py trong sub là bao nhiêu thì ntnao hả bạn ? tại mình cái sublime 3 mà

Xem phiên bản trình thông dịch Python:

import sys
print(sys.version)
print(sys.executable) # i.e. "which python"
3 Likes

nó ra 2.7.10 ạ T_T còn có cách nào chuyển từ python 2 sang python 3 ko ạ
cho e xin cách với

Bạn bấm tools :point_right: Build System :point_right: New Build System…

Nó sẽ ra :point_down:
image

Xóa hết đi và cop đoạn này vô:

{
 "cmd": ["C:\\Windows\\py.exe", "$file"],
 "selector": "source.python",
 "file_regex": "file \"(...*?)\", line([0-9]+)"
}

"C:\\Windows\\py.exe" là đường dẫn đến py3. Tùy theo của bạn là gì mà sửa đổi. :slight_smile:

Tiếp đến lưu với tên file.sublime-build. Như mình mình để py.sublime-build.

Nhớ là phải lưu ở "C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Sublime Text 3\Packages\User"

Tiếp mở file.py lên. Nhấn CtrlShiftB Rồi chọn tên file.sublime-build mà bạn lưu (của mình là py)

Vậy là OK, lần sau chỉ cần CtrlB như bình thường là được. :slight_smile:

5 Likes

dạ e cảm ơn ạ

cũng vừa hay e tự mò mẫm ra được trước đó ko lâu ạ :sweat_smile:

cơ mà e dùng Mac bác à

bạn dùng pycharm community miễn phí cho dễ, máy mac chắc chạy ngon thôi.

2 Likes

Vẫn vậy thôi, có thể đơn giản để pycmd thôi cũng được. Còn lưu file ở đâu thì sub nó cũng chọn path cho rồi. :slight_smile:

1 Like

4 posts were merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

bạn chạy dòng lệnh : python3 abc.py là đc ngay ah

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?