Lỗi SDL_PollEvent EXC_BAD_ACCESS

Code của em chạy được 1 lúc thì nó bị lỗi ở chỗ SDL_PollEvent như này là bị sao ạ.
Em cảm ơn !

Hiện tại em đã tìm ra lỗi là do quên không cập nhập 1 biến kích thước mảng về số lượng layer của 1 background.

Game của em thì có nhiều Map khác nhau tương ứng với mỗi Background gồm nhiều layer và khi em chạy thì nó sẽ random để chọn Map, lúc nó random trúng cái Background quên cập nhật kích thước đó thì sẽ bị lỗi, random trúng Background khác thì sẽ không bị.

Thế mà IDE báo lỗi chả liên quan gì :frowning:

3 Likes

IDE dỏm, mua máy Windows mới xài MSVC thử xem nó báo lỗi thế nào :relieved:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?