Lỗi launch: program does not exist khi chạy chương trình trên Visual Studio Code

Em hiện đang mới vừa bắt đầu học về lập trình ạ. Em đang bắt đầu với ngôn ngữ C/C++ trên VSCode nhưng khi em ấn F5 để chạy chương trình thì hệ thống báo lôi lauch: program does not exist sau đó vào file lauch.json thì em không rõ cách fix
Mong các anh/chị giúp em. Em xin cảm ơn!!

Mong các anh chị giúp em fix với ạ

1 Like

Bạn đặt lại cái tên của directory và file mà mình đang làm đi nhé. Nhiều program không chấp nhận tên Tiếng Việt và có space trong tên file (cũng như directory) đâu. Đổi tên thành 1 tên nào đó, ví dụ như: code_c_cua_minh chẳng hạn.

4 Likes

em vừa mới thử nhưng vẫn không được ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?