Lỗi không tìm thấy stdio.h

1e20211e78a4aefaf7b5
em bị lỗi không tìm thấy stdio.h mọi người giúp em với. em cảm ơn.

Nếu bạn không biên dịch được thì có thể là cài thiếu thứ gì đó như Windows SDK chẳng hạn.
Còn lại thì có thể là do Visual Studio không tìm thấy header.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?