Lỗi khi chạy file Python trên Powershell

should have a flag

2 Likes

Bạn xem lại file đã lưu đúng tên chưa; có thể bạn lưu là ex1 nhưng lại thiếu “.py” mà khi bạn gõ lệnh python .\ex1.py thì nó hiện ra lỗi đỏ như vậy.

1 Like

mình đặt tên đúng rồi

Nếu vẫn chưa chạy , giờ còn 1 cách mà mình hay làm là xóa hết làm lại: gõ code, đặt tên lfile ại, refresh lại chương trình…Nhiều lúc, cách này là hữu hiệu và nhanh nhất.

bạn tải python rồi thì tải IDE hoặc tải thêm plugin của elipse vào thì dùng ok nhé

Cài python ở đâu thì thêm thư mục đó vào biến môi trường PATH

Link cần thiết: https://stackoverflow.com/a/46945588

Cho đến khi nào…

Bạn gõ thêm python ở trước tên file với đầy đủ .py. Ví dụ bạn muốn chạy file hocpython.py thì bạn gõ: python hocpython.py

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?