Lỗi hiển thị giao diện web trên Macbook và iOS

Mh đang viết code cho 1 trang web và đang gặp phải 1 chút vấn đề, mh đã search, mất khá nhiều thời gian mà chưa giải quyết xong nên lên đây mong đc mọi người giúp đỡ. Cụ thể là cùng 1 đoạn HTML và CSS mh chạy trên các brower của Windows & Android thì ko xảy ra vấn đề nhưng khi chạy trên Macbook & Iphone thì giao diện bị thay đổi rất nhiều, các hình ảnh bị méo, xê dịch khỏi vị trí thiết kế, các chữ trong thẻ a, thẻ button không ở chính giữa,…

mn chỉ giúp mh vs…!

Đầu tiên, bạn phải quăng cái đoạn code đó lên đây chứ nếu chỉ miêu tả kiểu đó thì chẳng ai biết rõ code của bạn có vấn đề ở nào.

Cách sử dụng markdown để post code trên DNH:

Theo mình đoán thì đây là lỗi vỡ responsive, hình như Safari có chơi kiểu khác một chút so với Chrome?

4 Likes
  1. default css của safari khác
  2. nhiều css property trên safari cũng khác tên (thường là khác prefix)
  3. một số css value trên safari không có hoặc không hỗ trợ
5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?