Lỗi Dev C/C++ cứ chạy bài code trước

c
c++

(Nguyễn Văn Quyết) #1

Mọi người cho e hỏi về pm Dev C/C++ này.
Tình hình là em bị như sau.
Em code 1 bài , chạy ok.
Sau khi code tiếp bài thứ 2 , mặc dù bài thứ nhất đã tắt đi rồi, nhưng khi run thì nó cứ lấy bài 1 nó chạy.
Tắt đi mở lại phần mềm vẫn bị, có lúc còn gỡ ra cài lại mới hết, xong một thời gian lại bị tiếp.
Lỗi này khiến khi dùng rất khó chịu, đang làm bài khác , muốn chạy mà nó cứ chạy bài cũ, và thằng bạn em cũng bị giống hệt em, nên chắc không phải tại máy e đâu.
Mong mọi người tư vấn , giải đáp thắc mắc.


(Tao Không Ngu.) #2

Hi Nguyễn Văn Quyết.
Xe bạn bị xịt lốp. Bạn biết nó xịt lốp nhưng lại đi thay dèn pha sau đó đi hỏi mọi người xe bị xịt lốp sau khi thay đèn pha nhưng nó vẫn bị xịt lốp.
P/S Bạn có thể chuyển qua dùng VS hoặc Code::Block hoặc cmd.


(Killua) #3

Xe bị xịt lốp mà bác tư vấn mua xe mới luôn :smile:

Bác thớt thử tạo 1 file khác với tên khác xem nó chạy ko, lúc chạy chọn build and run hay mỗi run thôi ?


(Hieu Nguyen Van) #4

Lỗi này sửa dễ lắm, vào thư mục lưu code delete hết file *.exe đi rồi chạy lại là được.

Khuyên em dùng VS Code và chạy code bằng g++ là rất tốt :slight_smile:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?