Lỗi Dev C/C++ cứ chạy bài code trước

Mọi người cho e hỏi về pm Dev C/C++ này.
Tình hình là em bị như sau.
Em code 1 bài , chạy ok.
Sau khi code tiếp bài thứ 2 , mặc dù bài thứ nhất đã tắt đi rồi, nhưng khi run thì nó cứ lấy bài 1 nó chạy.
Tắt đi mở lại phần mềm vẫn bị, có lúc còn gỡ ra cài lại mới hết, xong một thời gian lại bị tiếp.
Lỗi này khiến khi dùng rất khó chịu, đang làm bài khác , muốn chạy mà nó cứ chạy bài cũ, và thằng bạn em cũng bị giống hệt em, nên chắc không phải tại máy e đâu.
Mong mọi người tư vấn , giải đáp thắc mắc.

Hi Nguyễn Văn Quyết.
Xe bạn bị xịt lốp. Bạn biết nó xịt lốp nhưng lại đi thay dèn pha sau đó đi hỏi mọi người xe bị xịt lốp sau khi thay đèn pha nhưng nó vẫn bị xịt lốp.
P/S Bạn có thể chuyển qua dùng VS hoặc Code::Block hoặc cmd.

1 Like

Xe bị xịt lốp mà bác tư vấn mua xe mới luôn :smile:

Bác thớt thử tạo 1 file khác với tên khác xem nó chạy ko, lúc chạy chọn build and run hay mỗi run thôi ?

1 Like

Lỗi này sửa dễ lắm, vào thư mục lưu code delete hết file *.exe đi rồi chạy lại là được.

Khuyên em dùng VS Code và chạy code bằng g++ là rất tốt :slight_smile:

2 Likes

Nhỡ ngta có lí do cần sử dụng tiếp dev c thì sao?? Trả lời như không thế

Trong Dev C++ có chức năng Rebuild All, dùng nó để tránh bị hiện tượng trên, hoặc mỗi bài lại đổi tên file khác, tránh dùng file cũ mà chỉ thay đổi nội dung code.

bạn thử xem sao

  1. Xóa cache: Trước khi chạy bài mới, hãy thử xóa hết cache của Dev C/C++. Bạn có thể tìm thấy tùy chọn để xóa cache trong cài đặt của phần mềm.
  2. Tạo dự án mới: Thay vì chỉ tắt và mở lại phần mềm, hãy thử tạo một dự án mới cho bài tập mới của bạn. Đảm bảo rằng bạn đã tạo dự án mới và thêm các tệp tin của bài tập mới vào dự án đó trước khi chạy.
  3. Kiểm tra cấu hình: Đôi khi có thể xảy ra hiện tượng này do cấu hình không đúng. Hãy kiểm tra cài đặt của Dev C/C++ để đảm bảo rằng nó không lưu trạng thái của dự án trước khi chạy.
2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?