Lỗi chạy code trong visual studio code

Xin chào mọi người, mình mới mò sang vs code, dùng chạy thử C++ thì nó lỗi này không fix được, mong mn giúp với ạ!

Lỗi gì, ở đâu?

Lỗi gì, ở đâu?

1 Like

Cái này mà bạn bảo là lỗi thì bó tay nhé. Đó là tính năng của VSC để chạy lệnh biên dịch và thực thực thi tập tin đã biên dịch. Bạn muốn hết “lỗi” đó thì đừng dùng VSC.

2 Likes

Mình thấy xuất ra kết quả bình thường mà

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?