Lĩnh vực CNTT nào đang khát nhân lực nhất?

Tất nhiên, nếu giỏi thì theo gì người ta cũng nhận. Tuy nhiên, em nghĩ nếu thị trường đã không có nhiều nhu cầu thì không nhất thiết cứ phải cố đâm đầu vào đó. Người ta cầu gì mình cung đấy thì sẽ có nhiều cơ hội hơn chứ. Vả lại, giỏi thì làm gì chả được.

Thầy giáo mình đã nói với mình 1 câu mà mình nhớ rất lâu, và có lẽ không thể quên được

Hầu hết người thành công được chia làm 3 thành phần.

  • Người sinh ra để làm việc đó
  • Người có 1 người khác rất giỏi dẫn dắt
  • Người chạy theo xu hướng

Và làm gì cũng được, miễn là có đam mê và không bỏ cuộc.

Tặng lại bạn!

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?