Lập trình web nên học ngành nào trong trường?


(NCV) #1

Em đang học năm 2 KHTN sắp chọn chuyên ngành em nên học chuyên ngành nào để trở trành lập trình web?
Trường em chọn chuyên ngành theo kiểu nguyện vọng NV1 em để ktpm rồi các nv sau nên để ngành nào ạ.


(kiencon) #2

bạn vô công nghệ phần mềm ngen, kì 2 năm 3 có môn lập trình web, dạy nodejs theo mô hình mvc đó.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?