Lập trình ứng dụng desktop cần phải học thêm những kiến thức nào?

Mình đang muốn tạo một ứng dụng desktop với Python. Vậy ngoài việc học về lập trình GUI thì có còn những kiến thức cần thiết cần nào cần phải học thêm không vậy mọi người?

Mình cũng không biết, chỉ đoán thôi.
Autocad viết bằng C++, còn như Microsoft Office thì phức tạp khủng khiếp. Mấy phần mềm vẽ mạch điện, kiến trúc lên cả chục ngàn đô đều có lý do.
Học C++ đi, đạt đến mức proficient là cực khó. Học giải thuật.
Kết hợp thêm cái giao diện dễ chịu với người dùng, là coder vào viện tâm thần luôn.

Mấy cái trình duyệt như firefox, chrome là khó không tưởng. Nhưng lại miễn phí, mình cũng không hiểu.

Cảm ơn góp ý của bạn,

Theo mình là nó dùng để thu thập dữ liệu người dùng. Có 1 câu nói nổi tiếng về đồ miễn phí “if it is free, you’re the product.” Chẳng có cái gì là miễn phí đâu.

1 Like

Có miễn phí đâu, họ có người dùng. Đó là phí rồi đó :stuck_out_tongue:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?