Làm thế nào để cậu bé 14 tuổi có thể code 9 dự án trong vòng 9 tháng

Đây là một bài viết truyền cảm hứng lập trình của cậu bé 14 tuổi Samarth Jajoo. Bắt đầu từ một người chưa biết gì về code, chỉ thích đọc sách và con đường dẫn đến đam mê lập trình từ khi tham quan văn phòng Amazon.
Chi tiết mọi người có thể đọc tại đây
https://medium.freecodecamp.org/how-i-went-from-not-knowing-how-to-code-to-shipping-9-projects-in-9-months-all-before-my-15th-7ec3666072c3
Chúc tất cả mọi người đều giữ đam mê lập trình nhé.:kissing_heart:

2 Likes

9 cái MVP :smiley: (minimum viable).

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?