Làm sao để gửi dữ liệu từ html về gmail

mn ơi. Mình vừa tạo một cái form đăng ký trên html 5 á. Bây giờ mình muốn nếu người dùng điền thông tin xong sau đó bấm đăng ký thì nó gửi các thông tin vừa điền vào gmail của mình thì làm sao vậy mn

Học hành cho tử tế vào đi em, nếu gấp thì dùng google form.https://daynhauhoc.com/faq

6 Likes

Bạn mún gửi về Gmail thì cần sử dụng 1 ngôn ngữ lập trình nào đó để xử lí : PHP,Python,JavaScript…Còn HTML5 chỉ là ngôn ngữ đánh dấu thôi nên k thể thực hiện đc chức năng bạn mô tả.
Bạn có thể sử dụng Google Form

1 Like

Ông này lại làm mình nhớ cái thằng cu gì trên fb em Khá bảnh ấy nhỉ.
Html Không phải là ngôn ngữ lập trình .đâu .
How to Send and Read Emails with Gmail API | Mailtrap
Bạn có thể tham khảo ở đây nhé! Có thể dùng Python,Java,Java Script, .NET,…

3 Likes

bạn nên tìm hiểu thêm về 1 ngôn ngữ lậpt trình bên phía backend để hỗ trợ việc này nh

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?