Làm sao để tạo một trang web có tên miền .com với html

chào mn. mình muốn tạo một trang web có tên miền .com với html thì làm sao đây

1 Like

html và tên miền .com chẳng liên quan gì nhau cả

bỏ tiền ra mua tiên miền, thì chấm cơm chấm nước nắm gì đều được

8 Likes

Bạn học lại môn mạng máy tính là hiểu & làm được.

2 Likes

Có 2 công viêc là thuê host với domain. Deploy web lên host rồi trỏ tên miền về ip của host đó là xong.

4 Likes

Đăng kí tên miền : NameCheap,NameSilo,Porkbun…
Đăng kí hosting: 123HOST,StableHost,AZDIGI…
Sau đó trỏ tên miền về host, đăng nhập FTP rồi tải file HTML lên là đc …

2 Likes

Chào,
Lúc trước mình cũng từng đặt câu hỏi và rất lâu mới có thể hiểu từng chút một, vì chả ai chịu trả lời một cách cụ thể.
Để giảm bớt thời gian, mình sẽ gợi ý bạn một số keyword để search nhé:

  • Host
  • Deploy
  • Web Server
  • Domain Name Server
    Sau đó, tham khảo 2 comment của bạn Nguyễn Hùng (banhmisg9509) và The Wind (Kulteam) để thực hành thử.

Chúc bạn sớm tìm hiểu ra

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?