Làm sao để build và debug Pascal trên Visual Studio Code

Chào mọi người
Mong mọi người hãy chỉ dẫn em làm sao để có thể build và debug Pascal trên vscode ạ? Hiện tại em không dùng pascal nhiều nhưng do có một số bài tập trên trường yêu cầu làm bằng pascal nhưng em không muốn dùng free pascal hoặc cài thêm ide khác.

Cài fpc của Pascal, sau đó dùng terminal để build và run :)) Cái này thì bạn thích viết trên cái gì cũng được :))

3 Likes

Có mẫu câu lệnh hay file tasks.json mẫu không ạ? Hay là mình có thể setup task/launch như c++?

Mình nhớ không nhầm thì như này:

Build: fpc <filename.pas>
Run: start <filename.exe>

5 Likes

Cảm ơn @D.A.N_3002, hiện tại thì mình đã build và debug bình thường. Giờ mình sẽ để lại hướng dẫn cho bạn nào cần
Tải Free Pascal bản mới nhất, tải extension OmniPascal để hỗ trợ phần nhắc lệnh
Tạo thư mục dành riêng cho pascal và 2 file launch.json và tasks.json như bên dưới. Sau khi hoàn thành mọi người có thể build và debug như khi làm với C++

tasks.json

{
  "version": "2.0.0",
  "tasks": [
    {
      "type": "shell",
      "label": "PAS build active file",
      "command": "fpc",
      "args": [
        "-g",
        "${file}"
      ],
      "group": {
        "kind": "build",
        "isDefault": true
      },
      "problemMatcher": []
    }
  ]
}

launch.json

{
  "version": "0.2.0",
  "configurations": [
    {
      "name": "(gdb) Launch",
      "type": "cppdbg",
      "request": "launch",
      "program": "${fileDirname}\\${fileBasenameNoExtension}.exe",
      "args": [],
      "stopAtEntry": false,
      "cwd": "${fileDirname}",
      "environment": [],
      "externalConsole": true,
      "MIMode": "gdb",
      "miDebuggerPath": "C:\\FPC\\3.0.4\\bin\\i386-win32\\gdb.exe", //the path of gdb debbuger (32 bit version)
      "setupCommands": [
        {
          "description": "Enable pretty-printing for gdb",
          "text": "-enable-pretty-printing",
          "ignoreFailures": true
        }
      ]
    }
  ]
}
7 Likes

Giúp em với ạ. Em làm hoài mà không được.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?